( *** )

... насилието ...
... е вътре в нас ... както и
... безсилието ...

Категория: