вариации на тема „СВОБОДА“ - (възстановка след посегателството върху сайта http://chovekat.com)

До неотдавна
нямаше безработни
и безимотни ,

и свободата
на труд - право бе свято
в страна богата .

Днес теб , Свобод`а ,
заменѝха с робѝя -
безмерна беда ;

собственост частна
теб , Свобод`о , затули
и ти угасна .

Днес теб , Своб`одо ,
в страната на Земния
Рай ... зло прободе ...

Уж свобод`а е ,
но само на хартѝя ;
и е гладѝя .

Несвобод`а е ,
нов чорбаджия е и
зла орисѝя ...

..................................

Днес свободата
размерват едѝнствено
само с евр`ата ...

Категория:

Comments

забѝването
върху самѝте себе
си е ... свръхболѝ ...

По peniashkiplashkoff -

„чувство за болка
загнездено в сърцето
каква орисия“ :

Чỳство на бòлка ,
в сърцèто загнèздена ... -
Òрис прèскр`ъбна ...

Pages