( *** )

чрез глад и жажда
за себеизява се
тъга поражда

Категория: