в съчувствие

на северния
плаж на Кѝтен няма го
отн`ет е к`еят

и крайбрежните скалѝ
в съчувствие нем`еят

Категория:

Comments

„Шапки долу !
На кол`ене !

Кеят дѝвен
разруш`ен е !“ -

хлѝпна главната
скал`а

и сълзѝте си
разстл`а

по мор`енцето
безк`ейно

и без кей
осакат`ено

Възможно е поради инженерно - технѝчески съобръжения да е решено неговото демонтѝране .
Но беше нещо , без което не може като импресия към общата крайбрежна картѝна и като действуващ кей , на който спѝраха макар и за много кратко кораби ,
докато се качат пътниците им .
Сега просто го няма .

Усещам , че се
въздъхва по кея , и
без да е видян ...

Pages