когато

Ког`ато всѝчки
са едѝнни , e разцв`ет
безбр`ой годѝни ...

Категория: