( *** ) - Фредерѝке Шѝер - ( Schier , Frederike ) - превод от немски език

Леден вятър -
За малко да посегна
Към ръката ти .

Категория:

Comments

втори превод :

Леден вятър -
Аха да посегна
Към ръката ти .

Pages