лѝчно местоимение-кратка форма-дателен падеж

Ще ми дойде
нанагорно ,
ако се държа
покорно ...

Ще ти дойде
нанагорно ,
ако се държѝш
покорно ...

Ще му дойде
нанагорно ,
ако се държѝ
покорно ...

Ще ѝ дойде
нанагорно ,
ако се държѝ
покорно ...

Ще му дойде
нанагорно ,
ако се държѝ
покорно ...

Ще ни дойде
нанагорно ,
ако се държѝм
покорно ...

Ще ви дойде
нанагорно ,
щом държѝте се
покорно ...

Ще Ви дойде
нанагорно ,
щом държѝте се
покорно ...

Ще им дойде
нанагорно ,
ако се държат
покорно ...

......................................

и възходи
и падежи
са подвластни
на грабежи

Категория:

Comments

ДИЛЕМИ
Ако бъдем
непослушни,
няма да сме
овчедушни,
а държим ли се
покорно,
ще ни дойде
нанагорно...
Истински съдбовни дилеми, rhymefan! Адмирации!

Pages