( *** )

НАЙ - ГОЛЕМИЯТ
ТВОРЕЦ Е ЕДИН`ЕН В СВЯТ
ДУХ , СИН И ОТЕЦ

Категория:

Comments

По rhymefan:
Най-големият,
триединният творец:
Дух, Син и Отец.

Pages