веротърпѝмост

С име „езѝчник“
да бъдеш наречен - не
е християнско ...

С име „езѝчник“
да да бъдеш нарѝчан - не
е и юдейско ...

Ако нарѝчаш
„езѝчник“ човек с друга
вяра , покай се ! ...

Категория:

Comments

Актуално и силно! В десятката, rhymefan!
Не е безбожник
човекът друговерец,
а себичният...

Pages