( *** )

На красотата
ненасѝтни , докато
душа не лѝтне ...

На красотата
ненасѝтни , и дорѝ
душа да лѝтне ...

Категория: