по внушение на „Човекът“ от Wendy

„Кккак съм -
ннѝ - ккко - го
нне г`о
зассс`я - га ...“ -

се разхълца
пр`осешка тояга ...

„И вввилн`ее
зза
сссамо - ззззаштттѝ - та
ррравно - ддд`у - шшшие - то ...“ -

продължѝ тя ...

..............................................................................

след бляскав преход
се предлага просешка
с бодлѝ тояга

Категория:

Comments

Уви, днес правдата заеква, а бездушието заяква, rhymefan! Затова е толкова недолюбвано човечното слово. Помага за отварянето на очите. Адмирации за просешката тояга! Просешка, но и тояга...

Благодаря , господин Попов !
Благодаря и на Wendy за сподел`ените и
„не-би-трябвало да се случат , но случили се събѝтия“ ,
в творбата „Човекът“ ,
подтѝкнали към горния текст .

Pages