опит за римувано акрохайку

Голем`еят се ...
Англосаксон`еят и ...
Франкофон`еят ...

Категория: