( *** )

всяко красиво
навред сподел`ено да
бъде копнее

Категория:

Comments

Всичко красиво
щом с друг споделено е
става прекрасно...
Благодаря за споделянето, rhymefan!

Pages