горест

злото
не спѝра

да се
клонѝра

преизбу`ява

и ужас`ява

зло
вразумѝ се

и
обеззлѝ се

преобразѝ се

и пречистѝ се

Категория:

Comments

Силно заклинание, rhymefan! Злото само едва ли ще се обеззли и преобрази. Надеждата е в децата, които се раждат чисти и искрени. След това злото променя някои, но не всички и надпреварата продължава.
Слушай, запомни:
не прави злини!
Злото се завръща
в родната си къща...

Pages