градѝвна ог`ърлица *

\---------------------------------/
\--------------------------------й/
..\п-----------------------------а//
....\р---------------------------в//
....\\е-------------------------/--/
....\\-\-----------------------я---/
....\\--о---------------------т---й/
....\-\--\-------------------/---а/
....\-\---в-----------------с---в-/
....\-\----ъ---------------о---/-//
....\--в----з-------------н---я--///
....\\--ъ----\-----------/---в--й--//
....\\п--\----м--------ж---/--а--/-/
....\--p--o-------о-------е--в--/-/
....\\--e---\------------ш--/--й/-/
....\-\--\----д--------/---я--а-/-/
....\-\---o-------- у-----з---в-/-/
......\-п----\-----------/---/--/-/
........\-p------б------а----а---/-/
........\--o---------р-----ж----/--/
........\\---\------------/-----/---/
........\-\----д--------л------/---/
.........\-\---------ъ---------й/---/
..........\-в-----------------а-/---/
..........\----н------------в---/---/
...........\------у-------а------/---/
..........\\---------ш----------/--/
...........\-\------------------й---/
...........\--в---------------а----/
...........\-----с---------в------/
............\---------я---------/
.............\-----------------/
...............\---------------/
................в------------й
...........................а

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(„разкодѝране“)

пре-о-въз-мож-нос-тя-вай *

въ-о-ду-ше-вя-вай

пре-о-бра-зя-вай

про-дъл-жа-вай

вну-ша-вай

вся-вай

вай

Категория:

Comments

С две думи, задачата е ИЗВАЙ-ВАЙ, т. е. ПРЕСЪТВОРЯ-ВАЙ, rhymefan! Предоставеният периметър не е никак малък, още по-малко ограничен от ВАЯТЕЛЯТ, т. е. ТВОРЕЦЪТ. Остава да изпълняваме възложената, произтичаща от Подобието задача, което би изпълнило изцяло живота и времето на всички Подобни. С други думи няма място и време за други излишни, разрушаващи действия...

Pages