обиколка на сърца

никой да не
г`о пропусне
щастието
се пом`оли

и щастливо
възсиява
че сърцата
обик`оли

-----------------------

и щастието
е щастливо никой щом
не г`о пропуска

Категория: