( *** )

нощният вятър
облъхва тъгата ти
и я заглъхва

Категория: