( *** )

... зѝма ... живот без
топлота ... поредици
от поледици ...

Категория: