снежинки - писъмца

Баба Зима
дотърча
със снежинки - славна челяд !

Чантата
си разкопча
и ги пусна да се стелят !

Те са чудни
писъмца ! -
Всеки първолак да срича !

Пише в тях :
„Добри деца ,
Баба Зима ви обича !!!“ !

Категория:

Comments

Прекрасно, жизнерадостно, майсторско! Като за вечно чистите деца - надеждата на света...

Pages