опит за еднозначност на обратен и прав хексаметър в рамка на хайку

от всички прав`а
най-непр`еходно пр`аво
е да си щастлѝв

да си щастлѝв е
от всѝчки прав`а най-
непре`ходно пр`аво

Категория: