СВЕТЛООТРАЗЯВАЙ

ИЗЛЪЧВАНЕТО
СВЕТЛООТРАЗЯВАЙ НА
БЛЍЖНИЯ , О , РЕЧ !!!

ИЗЛЪЧВАНЕТО
СВЕТЛООТРАЗЯВАЙ НА
БЛЍЖНИЯ , О , СТИХ !!!

Категория:

Comments

Това е смисъла на съществуването, rhymefan! Благодаря за напомнянето!
Пресътворявай
и тъй обезсмъртявай
ближния човек!

Pages