мигвай

миг

вай

Категория:

Comments

Прекрасно хрумване, rhymefan!
Не мигвай само,
за да мигнеш, извайвай
мигвайки мига...

По Angel Popov :

Не м`игвай , с`амо
за да м`игнеш !... М`игвайки ,
миг`а извайвай !...

По Wendy -

"Извайвай мига,
съхрани го в себе си.
Мигът е вечност." :

1.
Миг`а извайвай !...
Съхранѝ го в себе си !...
Миг`ът е вечност !...

2.
Вечност миг`ът е !...
Извайвай го в себе си и
съхранѝ го !...

Pages