( *** )

нека вместо „стар“
въведат „отдавнашен“
отдавна шен

Категория:

Comments

вместо „стар“
„отдавнашен“
отдавна шен

Отдавнашен, т. е. не само стар, но препатил, мъдър и свеж! Какво богатство съдържат българските думи и език! Отново ми идват наум думите на Дънов: "Българският език е най-древният окултен език"... Аплодисменти за откритието, rhymefan!

До човешкия
дух опѝраме , а не
до половете ...

Не опѝраме
до половете , а до
човешкия дух ...

Освен това в родния език сказуемните определения се съгласуват и по род , и по число .
В българсия език за прилагателните в речта и изречението , респективно - за сказуемните определения в изречението , правилото е , когато се изписват като понятия , да бъдат в мъжки род едиснтвено число .

В родния език ЗАСЕГА няма дума „ш`ена“ - производно от „шен“ ,
но има собствени имена - „Шенка“ и „Шенко“ .
:)!

Отдавнашен, отдавнашна, отдавнашно, отдавнашни, т. е. вече съвършени...

Pages