( *** )

нашият народ
отколешен
отколе шен

Категория:

Comments

Нашият народ
непреклонен и свещен
е отколе шен...

Pages