( *** )

живот в неР`АЯ
и в не`ада на ЛЮБОВ
все пак се н`ада

Категория: