( *** )

Когато и да
влезе в черква , и тъга
се в миг зачерква !...

Категория:

Comments

/По rhymefan/
Смирен когато
влезеш в черква, тъгата
Бог в теб зачерква...

Pages