( *** )

Чужди сметки без
кръчмар народът плаща ...
Ех , че свръхтовар ...

Ех , че свръхтовар ...
Народът плаща чужди
сметки без кръчмар ...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Народът плаща
чужди сметки без кръчмар...
Ех, че свръхтовар!

Сметки без кръчмар
народът плаща чужди...
Ех, че свръхтовар...

Плаща без кръчмар
народът чужди сметки...
Ех, че свръхтовар...

Чужди без кръчмар
народът плаща сметки...
Ех, че свръхтовар...

(и пр.)

Pages