( *** )

днес се нагазва
в любовни водѝ и се
лозе зарязва

Категория: