( *** )

любовта дойд`е
и в миг се повредѝха
тръпком`ерите

любовта дойд`е
и в миг разп`аднаха се
тръпком`ерите

Категория: