( *** )

съдържание
и смисъл любовта е
на животите

Категория:

Comments

на животите
е смисъл любовта и
съдържание

Без съмнение е така, rhymefan. Обич и Човечност!
Съществуване
без обич и човечност
е безсмислено...

По Wendy -

"Без любов и без
човечност животът е
една измама." :

една измама
е животът без любов
и без човечност

Pages