( *** )

по - студена от
абсолютната нула
е омразата

Категория:

Comments

Звучи смразяващо, rhymefan! Вярно и точно! Абсолютната нула не е вън, а в нас...
Изпепелява
като огнена лава
златната слава.
Алчност, омраза
като гнойна проказа
разяждат Аза...

Pages