опит за „танка“ по мисъл на Джоко Росич

„Всеки мъж , каквото и да стори , все гледа да се докара пред някоя жена !!!“ - Джоко Росич -
(по памет)

„Каквото и да
стори всеки мъж , все пред
някоя жена

гледа да се докара !!!“ -
Джоко Росич - (по памет) ...

Категория:

Comments

За какво му е
на един мъж да прави
каквото и да

било в живота
си , ако няма една
жена до него ,

която : „Браво !
Страшен си !“ -да му каже ???!!!... -
(по Джоко Росич) ...

....................................................................................................

Благодаря , Wendy , за точно и навреме предоставената

„ВЪПРОС - ОТГОВОР - СЕНТЕНЦИЯ“ на Джоко Росич !!!

Голям Човек и Артист! Светла му памет! "Спомените, били те радостни или тъжни, винаги освежават душата" - Достоевски.

Pages