23.02.

северният брат
не знае що е то да
се подвѝва врат

що е то да се
подвѝва врат не знае
северният брат

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Да подвива врат
на този свят не знае
северният брат...

По Angel Popov -

„Да подвива врат
на този свят не знае
северният брат...“ :

да подвива врат
на никой свят не знае
северният брат

По Angel Popov -

„Да подвива врат
на този свят не знае
северният брат...“ :

северният брат
не знае да подвива
врат на никой свят

Pages