Адам към Лилѝт

пред тебе
душата ми
зее
немее
и
благоговее

без тебе
душата ми
крее
пустее
и
мрак
я
пилее

Категория: