( *** )

Когато БОГ е
(в) сърцето , щастието
не е отнето ...

Категория: