( *** )

Заземява се
нулата , а фазата
се занулява !...

Категория: