( *** )

Не ѝскат на ТЕБ
да прилѝчат , АГН`ЕЦО ,
от страх , че болѝ ...

Копнеят на ТЕБ
да прилѝчат , АГН`ЕЦО ,
при все , че болѝ ...

Категория: