да усèти въздуха

само роб може
да усети въздуха
на свободата

Категория:

Comments

робства не трябва
да ѝма по нѝкой и
нѝкакъв начин

Pages