лѝчен все ѝзбор ( респектѝвно : лѝчен всеѝзбор )

Кой каквото и
да ти приказва , става
дума за парѝ ...

Кой каквото и
да ти приказва , НЕКА
РЕЧ Е ЗА ЛЮБОВ !!!

......................................................

ДУХОВНОТО ли ,
материалното ли -
лѝчен все ѝзбор* ...

( респектѝвно : лѝчен всеѝзбор* )

Категория: