( *** )

висшият съвет
на препинателните
знаци ги закри

Категория:

Comments

висшият съвет
на препинателните
сили ги закри

Висшият съвет
на кривосъдещите
служби си мълчи...

Pages