( *** ) - Ханс Реддингиус , Нидерландия

когато и да погледна назад
хиляди слънчогледи
се втренчват внезапно в мен

Категория:

Comments

Топло и оптимистично! Сигурно и Ван Гог е бил впечатлен от тези втренчени слънчогледи. Изкуството отразява едни и същи неща чрез различни средства. Адмирации, rhymefan!

Благодаря за пореден път , господин Попов !
Предоставено е при отсъствие на препинателни знаци , за да се доближи в най - голяма степен до първоизвора .

Pages