( *** )

Понякога - да
премълчѝш , че обѝчаш ,
е правилното ...

Категория:

Comments

Към безстѝшие
се способства , ако се
дѝрят удобства ...

Да премълчаваш
за любовта си, значи
рай и ад в едно...

Не защото се
боиш , мълчиш си , а за
да не нараниш .

мълчание чрез
думи сходна рана е
и преизподня

ДУМИТЕ са сечѝва -
вечни и непоклатѝми !

ДУМИ ,
КОЙТО ВИ довя ,
с НЕГО сте съизмерѝми* !!!

...................................................................

( Грешка . Моля за разбѝране . Мястото на горния текст* не е тук )

Грешка .
Моля за разбѝране .

Грешка .
Моля за разбѝране .

Грешка .
Моля за разбѝране .

Pages