( *** )

Бягаш от рѝтъм
и рѝми , о , „хайку“ , но
моля , простѝ ми !...

Няма ни рѝми ,
ни рѝтъм при „х`айку“ , но
Б`ОЖЕ , простѝ ми !...

Категория:

Comments

Няма ни рими,
ни ритъм при хайкуто,
но смисъл има.

Най-труден е стих
на Светата Троица
щом е подобен...

Pages