( *** )

На иврит ,,кръст" е
,,h'atsalav" , а четеш ли
обратно - ,,v(a)last(t)`a(h)" ...

Категория:

Comments

Господният кръст
и властта предпочитат
различни души...

По Angel Popov -

,,Господният кръст
и властта предпочитат
различни души..." :

разл`ични душ`и
предпоч`итат властта и
ГОСП`ОДНИЯТ КРЪСТ

Благодаря за по-добрата яснота, rhymefan! Не е ясно кой кого предпочита, а липсата на яснота води винаги към необходимост от повече яснота. Подобно на твоя оригинален прав и обратен прочит на думата кръст...

Pages