( *** )

мнението му
завѝси изцяло от
мненийцето ѝ

Категория: