( *** )

Предѝ ЗОР`А ДА
ОЗАРЍ , превъзмогва
се много ЗОР ! А ?!...

Категория: