( *** )

Д`ево ! Че носиш
СПАСЍТЕЛ , об`ади ти
Благовестѝтел !!!

Д`ево ! Об`ади
ти Благовестѝтел , че
носиш СПАСЍТЕЛ !!!

Благовестѝтел
об`ади ти , Д`ево , че
носиш СПАСЍТЕЛ !!!

...................................................

БЛАГОВЕСТЯВА
СЕ !!! ЍДЕ СПАСЍТЕЛЯТ
В Б`ОЖИЯ СЛАВА !!!

Категория:

Comments

Бог възвестява,
че Сина си ни дава
нас да спасява...

Pages