( *** ) - Удо Венцел - (Wenzel , Udo) , превод от немски език

Разпродадено .
Но тя ми подарява
една усмивка .

Категория: