( *** )-Удо Венцел-(Wenzel,Udo)-превод от немски език

Слънцез`алез .
Сияещите лица
побледняват отново .

Категория: