( *** )-Петер Гоос-(Gooß,Peter),превод от немски език

На дъжда
мокрият камък
възсиява

Категория: